Sam Li Yik Ho

#
Name
Sam Li Yik Ho
Birth Year
1985
Status
U35
Team
Unicorn 35
Seasons
2019 summer 35
Age
35